مدلیت
طراحی داخلی ساختمان

مدل کابینت کرم و قهوه ای

مدل میز ناهار خوری ساده و شیککمد های ایستاده کنار یخچالاین کمد ها میتوانند بصورت ساده استفاده شودند و یا اینکه با استفاده از سبد های سوپری داخل انها را تجهیز کرد که کارایی بالاتری پیدا میکنندکشو کنار گازاستفاده

نوسازی دکوراسیون آشپزخانه با طراحی کابینت

با استفاده از بهره‌گیری از انواع طراحی کابینت، می‌توان به راحتی به نوسازی و بهسازی دکوراسیون آشپزخانه پرداخت. درواقع تعویض طراحی کابینت در فضای داخلی نقش بسیار درخشانی را از نظر زیبایی شناسی بصری ایجاد می‌کند. ازسوی دیگر با نصب طراحی…

نقش کابینت در طراحی دکوراسیون آشپزخانه

صنعت کابینت‌سازی در راستای طراحی کابینت و ساخت انواع متنوع آن با استفاده از ابزارهای ساخت و ساز نوین، بسیار دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. بطوریکه امروزه نقش کابینت نه تنها به عنوان سازه‌ای کاربردی، بلکه به عنوان عنصری چشمگیر در  زیبایی…